Trùn quế tăng chất đạm trong nước mắm

Các nhà khoa học của Đại học Bình Dương đang có những nghiên cứu trong việc bổ sung trùn quế để tăng độ đạm trong quá trình sản xuất nước mắm. Trùn quế hay còn gọi là giun quế (Perionyx Excavatus). Đây là loài có thân hơi dẹt, có hai đầu nhọn. Các nghiên cứu cho thấy, trùn quế có hàm lượng đạm cao.

 

Việc nghiên cứu ứng dụng trùn quế làm một nguyên liệu trong quá trình sản xuất nước mắm như một mũi tên trúng nhiều đích: vừa tăng được độ đạm cho nước mắm vừa tìm được một hướng "đầu ra" mới cho người nông dân nuôi trùn quế. 
Các kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy, khi đưa trùn quế vào quá trình sản xuất nước mắm, độ đạm nước mắm sau khi chưng cất tăng lên rõ rệt.

Ngoài ra, đưa trùn quế vào nước mắm còn giúp giảm thời gian chưng cất nước mắm. Tuy nhiên, các nghiên cứu cũng cho thấy, trùn quế để đưa vào nước mắm phải được nhân nuôi theo quy trình sạch cho ăn rau củ sạch và làm sạch trước khi ủ cùng cá để làm nước mắm. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, trùn quế chỉ được đưa vào ở mức độ thích hợp. Nếu đưa quá nhiều trùn quế vào nước mắm có thể sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng nước mắm (sẽ có mùi nồng của trùn quế làm nước mắm sẽ mất đi hương vị nguyên gốc).

                                                                                                                                                                                                                            Thu Hà

Viết bình luận