1.       Intimex Bờ Hồ 

          Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

2.      Intimex Hào Nam 

         131 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

3.      Intimex Huỳnh Thúc Kháng 

         27 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội

4.    Intimex Lạc Trung 

          Lạc Trung, Hà Nội

5.    Intimex  Định Công

          96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội

6.       Intimex Trường Chinh

         Trường Chinh , Hai Bà Trưng , Hà Nội